แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  นางสาววาสนา เทศะกรณ์ 1 month ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #10906 Reply

    นางสาววาสนา เทศะกรณ์

    แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 7 การอ่านบทร้อยกรอง
    https://drive.google.com/file/d/1p6Gf8oShKk6Z7kF6927ggg814rECqZRv/view?usp=sharing

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Your information:
Loading...