วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาในการสื่อสารด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาในการสื่อสารด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพ

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 7 months, 4 weeks มาแล้ว by นางธัญวรัตม์ ชูสกุล.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11437
  นางธัญวรัตม์ ชูสกุล
  ผู้เยี่ยมชม

  รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาในการสื่อสารด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพหรรษา ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้
  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาด้านการสื่อสารของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ แผ่นภาพหรรษาหลังจากที่ผู้ศึกษา ได้ปรับปรุงนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำไปทดลองกับ กลุ่มประชากรซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายจำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผลการศึกษาพบว่า
  1. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมด้วยแผ่นภาพหรรษา มีผลการประเมินความสามารถด้านการฟัง มีค่าเฉลี่ย( ) เท่ากับ 84.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 1.71 ระดับการประเมินอยู่ในระดับดี
  2. ผลการประเมินความสามารถด้านการพูด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 83.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 1.55 ระดับการประเมินอยู่ในระดับดี และความสามารถด้านการพูดและการฟัง รวมทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 84.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 1.43 ระดับการประเมินอยู่ในระดับดี

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...