วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 3 months, 2 weeks มาแล้ว by นางกชพรรณ ศิริญาต.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11436 Reply
  นางกชพรรณ ศิริญาต
  ผู้เยี่ยมชม

  สรุปผลการศึกษาวิจัย
  จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากผลการทำแบบฝึกทักษะ เกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ทั้ง 3 คน นั้นแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละฉบับของนักเรียนก็มีเพิ่มขึ้น และลดลงจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามจากคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 คน นักเรียนมีคะแนนค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทำแบบฝึกทักษะทั้ง 3 ฉบับ ของนักเรียน 3 คน ที่โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.83

  อภิปรายผลการศึกษา
  จากการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเกี่ยวกับการคูณ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
  1. พบว่าแบบฝึกฝึกทักษะการเขียนเกี่ยวกับการคูณที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นนี้ สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เป็นอย่างดี โดยดูได้จากผลคะแนนของนักเรียนซึ่งค่อนข้างสูงของนักเรียน
  2. จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคลยังพบว่ามีนักเรียนที่เรียนอ่อนมาก ๆ เท่านั้นที่คะแนนจากผลคะแนนลดลง ซึ่งมีจำนวนเพียงคนเดียวเท่านั้น เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลต่อไป
  3. จะเห็นได้ว่าการที่ครูให้การเสริมแรงด้วยการให้คำชมเชยทำให้นักเรียนมีกำลังใจและทำคะแนนได้ดีขึ้น

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง
ข้อมูลของคุณ:
Loading...