วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบ

สอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 2565
สอบครูผู้ช่วย65 สอบอะไรบ้าง
แบบทดสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 80 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบ Scratch เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch พร้อมเฉลย
รวม ข้อสอบคอมพิวเตอร์65 พร้อมเฉลย
ข้อสอบนักธรรม64 นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย
แจกฟรีแนวข้อสอบจริง 4 ปีย้อนหลัง แนวข้อสอบครูอาชีวะ 2564
ข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 65 เน้นๆ พร้อมเฉลย 300 ข้อ
ข้อสอบอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องการทำแผ่นวงจรพิมพ์และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือสอบครูผู้ช่วย 2564 เล่มไหนดี?
เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ครูเทศบาล สพฐ.
เอกสารประกอบการสมัครครูผู้ช่วย 2565 สพฐ.
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 ทุกวิชาเอก ไฟล์เวิร์ด PDF พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ การแบ่งเวลาและการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 เอาไว้ฝึกทำเพื่อไปสอบ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง ว PA การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง Active Learning 2564
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2564
แจกฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 วิชาความประพฤติฯ ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แจกฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 วิชาการศึกษา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2564 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย ข้อสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน
ผู้สนับสนุน