วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

แนวข้อสอบ

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ข้อสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ออนไลน์ 2565
สมัครสอบ pisa ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA STYLE
แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2565 จำนวน 20 ข้อพร้อมเฉลย
รวมข้อสอบ สอวน. 2565 โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ จาก สอวน.
รวมข้อสอบ TEDET อัพเดท 2565 รอบ All Thailand Evaluation Test
ข้อสอบฟิสิกส์พื้นฐาน พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เชิญดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565
ระบบข้อสอบออนไลน์ pisa จาก สสวท. 2565
ดูได้ที่นี่ แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานราชการให้ผ่าน สามารถใช้ได้ทุกตำแหน่ง
แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวทางข้อสอบใบขับขี่ 2565 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย
Update บลูปริ้นข้อสอบ TCAS66 ปรับปรุงล่าสุด
ตัวอย่าง คำถามการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ท้องถิ่น 2565
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุป วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมาย ก.พ.
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 65 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
ข้อสอบจริง กสพท ความถนัดแพทย์ ศึกษาเพื่อเตรียมสอบ กสพท 65
ก.กลาง มีมติอนุมัติให้ท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ รอบใหม่ 2565
แนวข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียนดัง พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ ก.พ. 65 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ และภาษาไทย
แจกข้อสอบใบขับขี่ 2565 จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ
แนวข้อสอบ ก.พ. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
เชิญชวนใช้งานระบบข้อสอบ PISA STYLE ระบบการสอบ PISA ที่เสมือนจริง
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ไฟล์ Word และ PDF พร้อมเฉลย
ผู้สนับสนุน