วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบ

รวมข้อสอบ O-NET ทุกๆปี ดาวน์โหลดฟรีได้จากเว็บ สทศ.
คำถามเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10 ข้อพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2566 (ความมีวินัยและการรักษาวินัย)
โจทย์ข้อสอบวัดแววความเป็นครู 70 ข้อพร้อมเฉลย ไฟล์ PDF
แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 เริ่มใช้ 9 มกราคม 2566 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย
กำหนดการสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565
สอบครูผู้ช่วย 2566 อ่านอะไร รู้ไว้จะได้สอบติด
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย
แจกข้อสอบ mock reading TGAT 2022 พร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลักษณะการเกิดพันธะเคมี
ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2565-2566 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 2565 ล่าสุด! 30 ข้อ พร้อมเฉลย
อ่านแล้วไปสอบได้เลย แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา 4 ชุด พร้อมเฉลย
การทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล 2566 พร้อมปฏิทินสอบ
สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2566 สำหรับครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ข้อสอบใบขับขี่ 2565 หมวดที่ 2 กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 50 ข้อ พร้อมเฉลย
แนะนำเว็บฝึกทำข้อสอบ IELTS ออนไลน์ฟรี 2022
ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022
หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน ?
มาอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2566 กันเถอะ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 66 ทุกวิชาเอก ไฟล์เวิร์ด PDF พร้อมเฉลย
รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2565
ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.65 Update ล่าสุด ภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่
ผู้สนับสนุน