วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

แนวข้อสอบ

ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย
ติดตามโครงสร้างข้อสอบ Onet NT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ดาวน์โหลด ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีล่าสุด2559
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง วีดิทัศน์ (VDO)
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน
แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 
แนะนำเว็บไซต์ฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์ฟรี
E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยทางเว็บไซต์
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ
ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2560 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 20 ข้อ
โหลดรวมข้อสอบ GAT/PAT ได้ที่นี่
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แจกชีทสรุปเนื้อหา o-net พร้อมแบบฝึกหัด by BOBBYtutor
วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %
แนวข้อสอบ ทักษะและเทคนิคการสอน
แจกข้อสอบโอเน็ต2558 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อ)
วิธีตรวจข้อสอบปรนัย Quiz โดยใช้ Google Form
แจกแนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)
แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด
แจก สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม-มีนาคม 2559
Loading...