วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา
ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์
แจกข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ รูปแบบคำสั่ง Link
ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย
ติดตามโครงสร้างข้อสอบ Onet NT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ดาวน์โหลด ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีล่าสุด2559
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง วีดิทัศน์ (VDO)
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน
แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 
แนะนำเว็บไซต์ฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์ฟรี
E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยทางเว็บไซต์
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ
ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2560 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 20 ข้อ
โหลดรวมข้อสอบ GAT/PAT ได้ที่นี่
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้สนับสนุน