วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบ

ข้อสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ครูผู้ช่วยคืออะไร
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 30 ข้อ พร้อมเฉลย
ฝึกทำข้อสอบ PISA ออนไลน์จาก สสวท. ได้แล้ววันนี้
รวมข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม
ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษา
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบใบขับขี่ จากกรมการขนส่งทางบก
ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 40 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.3 จำนวน 20ข้อ พร้อมเฉลย
แจกข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ ที่ออกสอบ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย
เทคนิคการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้สนับสนุน