วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบ

รวมข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม
ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษา
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบใบขับขี่ จากกรมการขนส่งทางบก
ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 40 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมเฉลย
แจกข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ ที่ออกสอบ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย
เทคนิคการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา
การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2555
แนวข้อสอบ ครูธุรการ
ผู้สนับสนุน