วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบ

ตัวอย่างแนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ. พร้อมเฉลย
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สมัครสอบบรรจุครูได้
รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย 2563
เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ
ข้อสอบนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมเฉลย
ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบลูกเสือ กศน. สค 22021
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 6
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 5
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 4
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 3
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องฐานข้อมูล
รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
ผู้สนับสนุน