วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2565

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ด้านตัวเลข 50 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย65 จำนวน 100 ชุด พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2565 ภาค ก พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 2565 พร้อมเฉลย
ข้อสอบใบขับขี่ 2565 พร้อมเฉลย ที่ควรอ่านก่อนสอบ
ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2564
คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 65 วิชาการศึกษา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ด่วนที่สุด เรื่อง สอบครูผู้ช่วย65 วันไหน ที่นี่มีคำตอบ
สอบ ก พ 64 วันไหน เช็กที่นี่ผ่านทางเว็บไซต์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ พร้อมเฉลย
ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาษาไทย ครูผู้ช่วย65 เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบจริง
แนวข้อสอบสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อสอบนักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย
ข้อสอบใบขับขี่ 2565 สำนักงานขนส่ง
แนวข้อสอบชนิดใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 2565
แนวข้อสอบใบขับขี่ 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2565 ล่าสุด
แนวข้อสอบใบขับขี่ 2565 สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 2565 จำนวน 40 ข้อพร้อมเฉลย
สอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 2565
สอบครูผู้ช่วย65 สอบอะไรบ้าง
แบบทดสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 80 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบ Scratch เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch พร้อมเฉลย
รวม ข้อสอบคอมพิวเตอร์65 พร้อมเฉลย
ผู้สนับสนุน