วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2566 (ความมีวินัยและการรักษาวินัย)
โจทย์ข้อสอบวัดแววความเป็นครู 70 ข้อพร้อมเฉลย ไฟล์ PDF
แนวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย
สอบครูผู้ช่วย 2566 อ่านอะไร รู้ไว้จะได้สอบติด
ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2565-2566 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
อ่านแล้วไปสอบได้เลย แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา 4 ชุด พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 66 ทุกวิชาเอก ไฟล์เวิร์ด PDF พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพนักงานราชการ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกฯ
ข้อสอบพนักงานราชการครู 2565 จำนวน 23 วิชาเอก พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 2565
แนวข้อสอบ PAT5 วัดแววความเป็นครู จาก สทศ.
แนวข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2552-2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ PDF จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย
เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2565 อ่านอะไรดี ?
สอบพนักงานราชการ สพฐ 2565 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ทำไมถึงอยากเป็นครู คําถามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานราชการให้ผ่าน สามารถใช้ได้ทุกตำแหน่ง
แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 20 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่างแผนการสอบครูผู้ช่วย 65 รอบทั่วไป ปีงบประมาณ 2565
อัพเดทล่าสุด 18 เมษายน 65 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2564
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3,000 ข้อ พร้อมเฉลย PDF สอบติด 100 %
ผู้สนับสนุน