วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

เทคโนโลยีการศึกษา

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
เคล็ดลับสำหรับการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
แนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
การเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์พิเศษ
คู่มือการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS การใช้งานโปรแกรม Zoom
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class)
แนะนำ 3 โปรแกรม สำหรับใช้ “สอนออนไลน์”ฟรี หนีโควิด-19
Google เปิดเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่อง COVID-19 โดยเฉพาะ
Google Hangout Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เปิดให้ใช้ฟีเจอร์สสำคัญ ฟรี
เครื่องมือในการสอนออนไลน์
เรียนออนไลน์ ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด
เว็บสุ่มรายชื่อออนไลน์
สุ่มรายชื่อออนไลน์ RANDOM NAME PICKER
แนะนำเครื่องมือสุ่มตัวเลขฟรี จาก google
กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
แนะนำโปรแกรม สุ่มรายชื่อผู้โชคดีใน facebook
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
แจกแบบฝึกหัด วิชาโคดดิ้ง
เอกสารเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
รู้จักการสอบใหม่ TGAT! สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แนะนำเว็บสุ่มรายชื่อ สุ่มตัวเลข ออนไลน์
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์
การทำฟอนต์ไอจีให้สวยงามน่าสนใจ
ผู้สนับสนุน