วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

เทคโนโลยีการศึกษา

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
ฝึกเรียนเขียนโปรแกรม Coding ง่ายๆ กับ code.org
โปรแกรมฟรีสำหรับการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ และระบบสุริยะจักรวาล
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
Infographics อินโฟกราฟิกส์ คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ
วิธีการแปลงไฟล์ pdf ให้เล็กลงง่ายๆ
ทำสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แอพ Galactic Explorer for MERGE Cube
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
แจกไฟล์ Template และตัวอย่างวารสาร ข่าวสารกิจกรรม ของโรงเรียน
ทำความเข้าใจก่อนเลือกซื้อเครื่องปริ้นแบบติดแท้งค์ tank printer
แจก Ebook Reset เครื่องปริ้น Canon เครื่องปริ้น HP
การแก้ปัญหาหัวพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์อุดตัน
แนะนำแอพจัดตารางเรียนตารางสอน iOS และ Android
การเปรียบเทียบโครงงานทั่วไปกับโครงงาน STEM
สร้าง Mind map สวยๆ ด้วยโปรแกรม Edraw MindMaster ฟรี
รวมเทคนิควิธีซ่อม ปริ้นเตอร์ Canon ด้วยตัวเองเบื้องต้น
แปลงรูปภาพเป็นตัวหนังสือผ่าน Line PC
แจกหน้าปกรายงาน SAR
แนะนำ 25 เครื่องมือฟรี ที่จัดการกับไฟล์ PDF แบบออนไลน์
แจกไฟล์ตัวอย่าง ป้ายรับสมัครนักเรียน แก้ไขได้
ข้อสอบ โปรแกรม Photoshop พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ คืออะไร
แนะนำเว็บแจกรูปภาพการ์ตูนไว้ทำสื่อการเรียนการสอน
ค้นหางานง่ายๆ ผ่านฟีเจอร์หางานจาก google
แจกปกรายงานสวยๆ สีแดงสด
แนะนำเว็บไซต์ จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แนะนำ Prezi และตัวอย่าง งานนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ Prezi Online
แนะนำ LINE SQUARE สร้างห้องแชตจัดการเรียนการสอนแบบ 4.0
แปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรง่ายๆด้วย Google Docs
แจกไฟล์แผ่นพับ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน
Escivocab แอพลิเคชัน พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สสวท.
Loading...