วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

เทคโนโลยีการศึกษา

ALTV (Active Learning TV) ทีวีเรียนสนุก
วิธีการลงทะเบียนสมัครใช้งาน deep.go.th ง่ายๆ
ลิ้งซื้อ iPad เพื่อการศึกษาราคาถูก
ดาวน์โหลดบราวเซอร์ Microsoft Edge
การแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิค แปลงเลขอารบิคเป็นเลขไทยง่ายๆ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การเรียนทางไกลภายใต้สภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) จาก สสวท.
สร้าง Report สวยๆง่ายๆผ่าน Google data studio
TikTok เดินหน้าหนุนคอนเทนต์เพื่อการศึกษาแล้ว
เชิญชวนทุกท่าน อัพเดทแอปพลิเคชัน DLTV ได้แล้ววันนี้
การศึกษาทางไกล (Distance Learning)
ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ให้คนอื่นง่ายๆ ผ่าน Smash ใช้งานฟรี ไม่บีบอัดไฟล์
ถ่ายภาพจากกระดาษแปลงเป็นตัวอักษรผ่าน Google Lens
Facebook ดีไซน์ใหม่แบบ Dark mode พร้อมให้ใช้งานแล้ว
Google เปิดตัวเกมส์ฝึก Coding
ช่องทางการจัดการศึกษาออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา
เครื่องมือในการสอนออนไลน์
DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดย กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบ VLEARN ฟรี เรียนที่บ้าน ก้าวผ่านวิกฤต COVID–19 กับทรู
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรมและคู่มือช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์
ทำระบบ Work form home ให้กับโรงเรียนง่ายๆ By Workplace
การใช้งานโปรแกรม Zoom ให้ปลอดภัย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ผู้สนับสนุน