วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

เทคโนโลยีการศึกษา

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class)
แนะนำ 3 โปรแกรม สำหรับใช้ “สอนออนไลน์”ฟรี หนีโควิด-19
Google เปิดเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่อง COVID-19 โดยเฉพาะ
Google Hangout Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เปิดให้ใช้ฟีเจอร์สสำคัญ ฟรี
เครื่องมือในการสอนออนไลน์
เรียนออนไลน์ ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด
เว็บสุ่มรายชื่อออนไลน์
สุ่มรายชื่อออนไลน์ RANDOM NAME PICKER
แนะนำเครื่องมือสุ่มตัวเลขฟรี จาก google
กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
แนะนำโปรแกรม สุ่มรายชื่อผู้โชคดีใน facebook
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
แจกแบบฝึกหัด วิชาโคดดิ้ง
เอกสารเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
รู้จักการสอบใหม่ TGAT! สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แนะนำเว็บสุ่มรายชื่อ สุ่มตัวเลข ออนไลน์
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์
การทำฟอนต์ไอจีให้สวยงามน่าสนใจ
แต่งรูปออนไลน์ ฟรี
ประเภทของผลงานทางวิชาการครู
การประยุกต์ใช้ระบบ Cloud กับการศึกษาไทย
วิธีรวมไฟล์ pdf หลายๆ ไฟล์เป็นไฟล์เดียว
หาคอร์ดเพลง หาคอร์ดกีต้าร์ ง่ายๆ ผ่าน Chordify
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
วิธีปรับ Computer ให้ Boot เร็วขึ้น
ข้อแนะนำในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนะนำโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง
Loading...