วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

เทคโนโลยีการศึกษา

ระบบ VLEARN ฟรี เรียนที่บ้าน ก้าวผ่านวิกฤต COVID–19 กับทรู
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรมและคู่มือช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์
ทำระบบ Work form home ให้กับโรงเรียนง่ายๆ By Workplace
การใช้งานโปรแกรม Zoom ให้ปลอดภัย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19
ตัวช่วยครูและนักเรียนมาแล้ว!!! กับ OBEC Content Center
วิธีสอนออนไลน์เริ่มจาก 0 (ศูนย์)
เครื่องมือและขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียน
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
เคล็ดลับสำหรับการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
แนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
การเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์พิเศษ
คู่มือการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS การใช้งานโปรแกรม Zoom
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class)
แนะนำ 3 โปรแกรม สำหรับใช้ “สอนออนไลน์”ฟรี หนีโควิด-19
Google เปิดเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่อง COVID-19 โดยเฉพาะ
Google Hangout Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เปิดให้ใช้ฟีเจอร์สสำคัญ ฟรี
เครื่องมือในการสอนออนไลน์
เรียนออนไลน์ ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด
เว็บสุ่มรายชื่อออนไลน์
สุ่มรายชื่อออนไลน์ RANDOM NAME PICKER
แนะนำเครื่องมือสุ่มตัวเลขฟรี จาก google
กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Loading...