วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

เทคโนโลยีการศึกษา

เอกสาร PDF คืออะไร
สแกนเอกสารง่ายๆด้วยโปรแกรม Windows Fax and Scan
วิธีจับภาพหน้าจอ
แปลงไฟล์ video ด้วยโปรแกรม Free Video Converter
การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเครื่องคิดเลขฟรีจาก Windows
ใช้บริการ เครื่องคิดเลขออนไลน์ จากGoogle
การเรียกใช้งานไม้บรรทัดใน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2013
แปลภาษา ออนไลน์ฟรี
แปลไทยเป็นไทย ไปกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
แปลภาษาอังกฤษเป็นประโยค
แปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ออนไลน์
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษฟรี
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คู่มือโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
สพฐ. รับสมัครครูหรือบุคลากรเข้าร่วมอบรม การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน
เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลาง
อัพโหลดงาน ส่งงานผ่าน Skydrive
โปรแกรมสร้างข้อสอบ ออนไลน์ฟรี
สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ
คิดเลขผ่าน Google
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน สำหรับคุณครูภาษาไทย
Defragment Windows7
เว็บไซต์แรกของโลก
E-Learning คืออะไร
บล็อกเกมส์facebook
ข้อคิดดีๆจาก บิล เกตต์
ดาวน์โหลด หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ทั้ง 12 เล่ม ฟรี
ผู้สนับสนุน
error: Content is protected !!