วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เก็บมาฝาก

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
แจกปก ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ทดสอบกรอก Logbook ผ่าน Google Drive
ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
กรอก Logbook หน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอน
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู และผู้อำนวยการ
แปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรง่ายๆด้วย Google Docs
การเขียนปกรายงาน
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
หลักการจัดบอร์ดโครงงาน
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่
OpenBase.in.th คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย Education 1.0 – 4.0 เป็นอย่างไร
คลังแสงแจกเว็บไซต์อ่าน ebook ฟรี กว่า 3000 เล่ม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB
แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย
ตัวชี้วัด การประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)
ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2561
หลักการเขียนหนังสือราชการ
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วย 2561
ติดตามโครงสร้างข้อสอบ Onet NT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
แจกไฟล์ป้ายไวนิลปัจฉิมนิเทศแก้ไขได้
หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
Loading...