วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

เก็บมาฝาก

เช็กสนามสอบครูผู้ช่วย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 2566
เช็กที่นี่ได้เลย กำหนดการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2565 สอบปี 2566
TCAS67 สอบวันไหน สอบแบบใดบ้าง เช็กได้ที่นี่
มาแล้วสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา
ตารางสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. เช็กได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก ภาค ข ครูผู้ช่วย 2566
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
มาแล้วลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 แบบระบบออนไลน์
ให้สิทธิอัตราจ้าง 2 ปี สามารถสอบครูผู้ช่วย 66 สังกัดการศึกษาพิเศษได้
การขอหนังสือรับรองฯ ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 66
รับสมัครครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ เข้าระบบที่นี่
รู้จักหญ้าแพรกไหว้ครู ชื่อวิทยาศาสตร์ Cynodon dactylon
ข้อแนะนําในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย 2566
สรุปการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด สพฐ. 6,759 อัตรา
เช็กวิชาเอกที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566
การแต่งกายสอบครูผู้ช่วย 2566 การแต่งกายที่สุภาพเป็นสุภาพชน
ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์
ก.ค.ศ. กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 66
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา 2566
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นิสิต นักศึกษา
เอกขาดแคลนครูผู้ช่วย 2566 ในอีก 10 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2564-2573)
อัตราว่างครูผู้ช่วย 2566 แต่ละจังหวัด ผลการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ
ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดตัวอย่าง ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย 2566
หลักฐานการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 และปฏิทินการสอบ
ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
ออกมาแล้ว ! ว14/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. 2566
ผู้สนับสนุน