วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

เก็บมาฝาก

กำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
อัพเดทยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.ชร. 2
สพป.ชร 2 รับสมัครสอบแข่งขัน”ครูผู้ช่วย” ปี 2556
รายชื่อเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย2556
ครูมืออาชีพ
สอบครูผู้ช่วย 2556
กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
ข้อสอบ Pre-O-Net
โครงการหนึ่งแสนครูดี
โครงการครูสอนดี รับผิดชอบโดย สสค.
แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55
คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ Learning pyramid
กบข.
22 นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555 – 2558
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ข้อบังคับคุรุสภา
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
ข้อปฎิบัติในการสอบ O-NET
กำหนดการการทดสอบ O-NET วิชาสามัญ 7 วิชา ปี 2556
ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2552
ผู้สนับสนุน