วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

เก็บมาฝาก

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 มาแล้ว
อัตราครูเกษียณ​อายุราชการ ปีการศึกษา​ 2563​ สำหรับประกอบการย้าย 2564
หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓ (AI for Schools Level 3)
หลักสูตรการอบรมผ่านระบบออนไลน์ “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่เลขาธิการ
อบรมออนไลน์ฟรี รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC
อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC
ใส่ QR Code ในหนังสือราชการ
การบริการห้องสมุด
ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร
หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้
ประกาศสอบครูกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 2563
การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พฤติกรรมและผลที่แสดงถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน “ครูดีในดวงใจ”
พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ “ครูดีในดวงใจ”
แจ้งเรือง O-NET 2563 อย่างเป็นทางการ
1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy School
สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ2563 แบบออนไลน์
รวมลิ้งข้อมูลทั้งหมด การสอบครูกรณีพิเศษ 2563
ปฏิทินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
สพฐ.กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประเภทของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท
ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19
คู่มือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์
อบรมรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ง่ายๆ 100 กว่าหลักสูตร
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆ
ผู้สนับสนุน