วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

เก็บมาฝาก

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2561
หลักการเขียนหนังสือราชการ
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วย 2561
ติดตามโครงสร้างข้อสอบ Onet NT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
แจกไฟล์ป้ายไวนิลปัจฉิมนิเทศแก้ไขได้
หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
แจกป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ
แจกไฟล์ป้ายไวนิลเกี่ยวกับการกำจัดขยะในโรงเรียน
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
PLC หมายถึง อะไร
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
ออกแบบนามบัตรออนไลน์
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาแล้ว
“เงิน” ซื้อครูได้มั้ย? บทพิสูจน์ครูคุณธรรม…
ดาวโหลดฟรี ไฟล์ Excel แบบฟอร์มต่างๆ
รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR – แบบเลือกตอบ – แบบเขียนตอบ
แนะนำเว็บแจกรูปภาพฟรี 4 เว็บ ไม่มีลิขสิทธิ์
ชมฟรี พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ รัชกาลที่ 9
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดให้อ่านเป็น E-Book หรือดาวน์โหลดหนังสือของพ่อหลวง ฟรี
มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ว 2645 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 29ธ.ค.2559
วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %
ผู้สนับสนุน