วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

เก็บมาฝาก

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55
คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ Learning pyramid
กบข.
22 นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555 – 2558
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ข้อบังคับคุรุสภา
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
ข้อปฎิบัติในการสอบ O-NET
กำหนดการการทดสอบ O-NET วิชาสามัญ 7 วิชา ปี 2556
ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2552
๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Loading...