วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผลงานวิชาการ

สมศ. เปิดสอบสมรรถนะครู 2565
ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 นี้
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565
การเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA
ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ วPA ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม่ล่าสุด
สรุปเกณฑ์ วPA ตำแหน่งครู ฉบับอ่านเข้าใจง่าย
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน วPA
มารู้จักการทำ PA กันดีกว่า ว่าจริงๆแล้วคืออะไร
ขั้นตอนการจัดทำ PA การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครู
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA
แจกแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แจกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
แบบสรุปการยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานเป็นวิทยฐานะ วPA
ตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
คู่มือประเมินวิทยฐานะครู แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ว9/2564
ดาวน์โหลด คู่มือ วPA ว9/2564 วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจก PLC ฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกณฑ์ใหม่ ว21 วPA
แจกไฟล์ PowerPoint ว21 แก้ไขได้ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564
คลิกชมผลงานวิชาการครูไทยทั่วประเทศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ได้ฟรีที่นี่
รวมข้อมูลงานวิทยฐานะครู เกณฑ์ประเมิน ว.17 เกณฑ์ประเมิน ว.21 เกณฑ์ประเมิน PA
การขอวิทยฐานะ ว.17 (ช่วง ว9 PA) สามารถยื่นขอได้ก่อน วันที่ 30 ก.ย.65 นี้
แจกไฟล์ Powerpoint นําเสนองาน ว21 สำหรับคุณครูที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้สนับสนุน
error: Content is protected !!