ครูเชียงรายดอทเน็ต

13/09/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

03/09/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

30/08/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

24/08/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

19/08/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

16/06/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/06/2021

มาตรฐานตำแหน่ง ครู วPA ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

มาตรฐานตำแหน่ง ครู วPA ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/06/2021

สรุป วPA (ว9/2564) หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วPA (ว9/2564) หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

31/05/2021

สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือ เกณฑ์ PA

สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือ เกณฑ์ PA ว่าได้กำหนด กระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน

ครูเชียงรายดอทเน็ต

30/05/2021

ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมิน วPA ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูเชียงรายดอทเน็ต

27/05/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/05/2021
1 2 9