วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ออกแบบผังโรงเรียน แผนที่โรงเรียน ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม 3D ออนไลน์
แจกตารางเก็บคะแนนนักเรียนออนไลน์ สามารถตัดเกรดได้ฟรี
ไฟล์ Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ง่ายๆ
ติดตั้ง ฟอนต์คัดลายมือ Dot
โปรแกรมจัดตารางสอนสำหรับครู อาจารย์ ใช้งานง่าย
แจกฟรี โปรแกรมจัดตารางสอน ใช้งานง่าย ไฟล์ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ winrar
แจกตารางและโปรแกรม t-score หลักฐาน ประกอบ ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
แอพ goodnotes 5 สำหรับคนชอบจดงาน ราคา สองร้อยกว่าบาทเอง
เปลี่ยน Mac ให้เป็นกระดาษ กับแอพ GoodNotes 5 ที่สามารถใช้งานบน Macbook
ดาวน์โหลด ฟอนต์คัดลายมือ เส้นประ คัดไทย ติดตั้งง่าย
App Inventor เว็บไซต์สอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาโดย MIT และ Google เพื่อสอนเด็กๆ
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น
แชร์หน้าจอ ประชุมออนไลน์ ไม่จำกัดเวลากับ WEBEX
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)
โปรแกรมสำหรับ ตัดเกรด ประเมินคุณลักษณะ และการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แจกโปรแกรม แบบคำนวณค่าหนังสือเรียนและสำรวจรายการหนังสือเรียน 2564
โปรแกรม ปพ 5 ปพ 6 ออนไลน์
โปรแกรม ปพ.5 ออนไลน์ 2563
ฟอร์มเซ็นต์ชื่อเข้าเรียน เข้าร่วมประชุม Excel
รวมฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ
ฟอต์นภาษาไทย หนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยและเลขไทย
แบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
โปรแกรมตัดเกรด excel
โปรแกรมจัดตารางสอน
เว็บสุ่มตัวเลข สุ่มรายชื่อออนไลน์ใช้งานฟรีง่ายๆ
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนมาตรฐาน T – Score ไฟล์ Excel
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน โรงเรียน
ผู้สนับสนุน