วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดโปรแกรม

วิธีการขอ ก.พ.7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้าราชการกรมการปกครอง
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7 ออนไลน์ HRMS)
แนะนำเว็บแปลงไฟล์ฟรี ครอบจักวาล แปลงไฟล์ได้มากกว่า 140 นามสกุล
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา
DPA : Digital Performance Appraisal ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
เข้าระบบ SGS กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมคลิปวิธีการใช้งานระบบ DPA จาก ก.ค.ศ. 2565
ตรวจสอบผลการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 2565
การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก 6 หลัก เว็บ EMIS
ขั้นตอนสมัคร ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA
การส่งผลงานนำเข้าระบบ DPA ก.ค.ศ.
โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส บันทึกผลการประเมินข้อตกลง PA
แจกฟรี! ฟอนต์ลายมือ น่ารักสดใส ไปโหลดกันได้เลย
การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา
ระบบลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู
ดาวน์โหลด คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ใหม่ล่าสุด 65
ลิงก์เข้าระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 2565
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565
ศึกษาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565 ก่อนใช้งานได้ที่นี่
สรุปย่อระบบ DPA 2565 สำหรับการประเมินวิทยฐานะ วPA ว9
มาแล้วหน้าตา ระบบ DPA 2565 สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ว9
คู่มือ HRMS สพฐ.2565 คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด คัดลายมือวันแม่ 2565
เข้าระบบ HRMS สพฐ. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เข้าระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 2565
กรอกข้อมูล ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2565
การใช้งานโปรแกรม Socrative
ระบบ SGS ผลการเรียน 2565
ผู้สนับสนุน