วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แจกโปรแกรม แบบคำนวณค่าหนังสือเรียนและสำรวจรายการหนังสือเรียน 2564
โปรแกรม ปพ 5 ปพ 6 ออนไลน์
โปรแกรม ปพ.5 ออนไลน์ 2563
ฟอร์มเซ็นต์ชื่อเข้าเรียน เข้าร่วมประชุม Excel
รวมฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ
ฟอต์นภาษาไทย หนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยและเลขไทย
แบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
โปรแกรมตัดเกรด excel
โปรแกรมจัดตารางสอน
เว็บสุ่มตัวเลข สุ่มรายชื่อออนไลน์ใช้งานฟรีง่ายๆ
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนมาตรฐาน T – Score ไฟล์ Excel
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน โรงเรียน
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ ออนไลน์
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA
แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม
ติดตั้งแอป ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนได้แล้ว
โปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
แจกฟอนต์ไทยสวย ๆ จาก Thai Faces ดาวน์โหลดฟรี พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน BCTable
แนะนำโปรแกรม ปรับแต่ง แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องคอม
ล้างเครื่องให้เร็วด้วยโปรแกรม CCleaner 
โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล VNC
โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล Team Viewer
แนะนำเว็บ ออกแบบกราฟิก วาดรูป สร้างโลโก้ ทำอินโฟกราฟิก ออนไลน์ฟรี
เรียนโคดดิ้ง Coding ฟรี ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ผู้สนับสนุน