วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดโปรแกรม

เข้าระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 2565
กรอกข้อมูล ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2565
การใช้งานโปรแกรม Socrative
ระบบ SGS ผลการเรียน 2565
เข้าระบบ DMC จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ที่นี่
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis 2565
ดาวน์โหลดแบบบันทึกสถิติมาเรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้
การเข้าใช้ระบบ School MIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน
โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS
lComplete Anatomy สำรวจร่างกายมนุษย์ด้วยภาพ 3D อันน่าทึ่ง
ก พ 7 โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
GoodNotes 5 ราคาเท่าไหร่ มาดูกัน
Schoolmis โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปี 2564
ออกแบบผังโรงเรียน แผนที่โรงเรียน ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม 3D ออนไลน์
แจกตารางเก็บคะแนนนักเรียนออนไลน์ สามารถตัดเกรดได้ฟรี
ไฟล์ Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ง่ายๆ
ติดตั้ง ฟอนต์คัดลายมือ Dot
โปรแกรมจัดตารางสอนสำหรับครู อาจารย์ ใช้งานง่าย
แจกฟรี โปรแกรมจัดตารางสอน ใช้งานง่าย ไฟล์ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ winrar
แจกตารางและโปรแกรม t-score หลักฐาน ประกอบ ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
แอพ goodnotes 5 สำหรับคนชอบจดงาน ราคา สองร้อยกว่าบาทเอง
เปลี่ยน Mac ให้เป็นกระดาษ กับแอพ GoodNotes 5 ที่สามารถใช้งานบน Macbook
ดาวน์โหลด ฟอนต์คัดลายมือ เส้นประ คัดไทย ติดตั้งง่าย
App Inventor เว็บไซต์สอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาโดย MIT และ Google เพื่อสอนเด็กๆ
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น
แชร์หน้าจอ ประชุมออนไลน์ ไม่จำกัดเวลากับ WEBEX
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)
โปรแกรมสำหรับ ตัดเกรด ประเมินคุณลักษณะ และการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ผู้สนับสนุน