วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดโปรแกรม

แชร์หน้าจอ ประชุมออนไลน์ ไม่จำกัดเวลากับ WEBEX
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)
โปรแกรมสำหรับ ตัดเกรด ประเมินคุณลักษณะ และการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แจกโปรแกรม แบบคำนวณค่าหนังสือเรียนและสำรวจรายการหนังสือเรียน 2564
โปรแกรม ปพ 5 ปพ 6 ออนไลน์
โปรแกรม ปพ.5 ออนไลน์ 2563
ฟอร์มเซ็นต์ชื่อเข้าเรียน เข้าร่วมประชุม Excel
รวมฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ
ฟอต์นภาษาไทย หนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยและเลขไทย
แบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
โปรแกรมตัดเกรด excel
โปรแกรมจัดตารางสอน
เว็บสุ่มตัวเลข สุ่มรายชื่อออนไลน์ใช้งานฟรีง่ายๆ
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนมาตรฐาน T – Score ไฟล์ Excel
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน โรงเรียน
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ ออนไลน์
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA
แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม
ติดตั้งแอป ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนได้แล้ว
โปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
แจกฟอนต์ไทยสวย ๆ จาก Thai Faces ดาวน์โหลดฟรี พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน BCTable
แนะนำโปรแกรม ปรับแต่ง แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องคอม
ล้างเครื่องให้เร็วด้วยโปรแกรม CCleaner 
โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล VNC
ผู้สนับสนุน