วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจกไฟล์แผ่นพับ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กฏการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแบบ %  บังคับใช้ 1 ตค 61 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด E-book แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561
Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 มาแล้ว
ดาวน์โหลด แผนการสอนดีๆจากเว็บไซต์ education.com
การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่
แจก Template  วารสาร ข่าวสารกิจกรรม ของโรงเรียน
แจก หน้าปกแฟ้มเอกสารการประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook
จังหวัดเชียงราย ประกาศสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว
แจกปกประเมินวิทยฐานะครู
แจกคู่มือสภานักเรียน จาก สพฐ.
แจกหน้าปกแผน
แจกไฟล์หน้าปกเอาไว้ทำผลงานวิชาการต่างๆ
แจกหน้าปกโทนสีเขียวลายใบไม้
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
แจกปก สพฐ.สี่สี
แจกปกเอกสารโทนสีส้ม
การสั่งงานของผู้บังคับบัญชาด้วยลายลักษณ์อักษร​ หรือวาจา​หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ​
ดาวน์โหลดไฟล์ปก SAR แก้ไขได้
ดาวน์โหลดตัวอย่างSAR ฉบับ 4 มาตรฐาน
อ่านแบบเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 12 เล่ม ในรูปแบบ eBook
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
Power Point ประกอบการประชุม หลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 2560
ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรม LogbookTeacher
แจกปกสมุดบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ (Pre tets) ป1-ป6
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ.
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) แบบรายงานประวัติและผลงาน
Loading...