ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

วันนี้มีโอกาศค้นหาแผนการจัดการเรียนรู้ เผื่อว่านักศึกษาและคุณครูใหม่ต้องการศึกษาดูเป็นตัวอย่างเพื่อการจัดการเรียนการสอนก็มีโอกาศได้ค้นพบไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในเครื่องแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนและท่านใดเป็นเจ้าของ คิดแล้วจึงตัดสินใจนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยานิทานดีกว่า จะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน แต่ถ้าหากท่านไหนเป็นเจ้าของแจ้งทางเว็บไซต์ได้ครับผม kruchiangrai55@gmail.com ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ การอ่าน ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ชื่อแผน สามารถอ่านและใช้ทักษะตามกระบวนการอ่าน เวลา 3 คาบ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนอ่านในใจ เรื่องนายพรานเลี้ยงหมี แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม บอกเหตุการณ์ของเรื่องได้ตามลำดับ และจับใจความของเรื่องได้ สาระการเรียนรู้ การอ่านในใจที่ดี ผู้อ่านจะต้องสามารถจับใจความสำคัญของเรื่อง และ ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับ ภาพประกอบบทเรียนที่ 1 และชื่อเรื่อง เช่น ในภาพมีใครบ้าง กำลังทำอะไรอยู่ คำว่า นายพราน หมายถึงใคร หมีเป็นสัตว์ประเภทไหน อย่างไร เป็นต้น 2. นักเรียนฝึกอ่านคำใหม่ และคำยากในบทเรียนที่ 1 ตามครู […]

ดาวน์โหลดตัวอย่าง โครงการวิจัย

โดยทั่วไปก่อนที่นักวิจัยจะทำการวิจัย จะต้องมีการวางแผนงานเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยไว้ล่วงหน้า การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) นอกจากจะทำให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการทำวิจัยแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทำวิจัย หรือขอทุนสำหรับทำวิจัยอีกด้วย เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่า การวิจัยที่จะทำนั้นมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ในการทำวิจัยให้สำเร็จ และประโยชน์ สมควรได้รับการอนุมัติให้ทำการวิจัยได้ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง โครงการวิจัย สิ่งสำคัญที่สุดในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ดี ก็คือความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้ที่จะการวิจัยว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร จะใช้ระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอย่างไร และงานวิจัยนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งหากผู้ที่ทำวิจัยไม่มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้ว ก็ยากที่จะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีได้ อ้างอิง : คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง

ดาวน์โหลด ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง * สินค้าอ่อนไหว        :  ภาษีไม่ต้องเป็น  0%  แต่ต้องไม่มากกว่า  5%  (sensitive  List) * สินค้าอ่อนไหวสูง     :  ลดภาษีที่ต้องเจรจาตกลงกัน  (Highly  Sensitive List) ที่มา : pcoc.moc.go.th/wappPCOC/93/upload/File_IPD_FILE9382171.doc

ดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฟรี

สวัสดีครับผม สำหรับท่านที่เรียนปริญญาโท และปริญญาเอก หลังจากจบ คอร์สเวิร์ค แล้วคงจะไม่พ้นการทำ วิทยานิพนธ์ (Theses)นะครับผม และทุกครั้งที่เราทำ วิทยานิพนธ์ ก็ต้องใช้ วิทยานิพนธ์ของต่างประเทศเข้ามาประกอบและอ้างอิง เสมอนะครับ และหลายครั้งเราจะค้นหาใน Google กัน บางทีเจอบ้างและไม่เจอบ้าง แต่วันนี้หลังจากที่ผมได้ทำ วิทยานิพนธ์ และก็ได้ค้นหาใน Google ก็มีโอกาศได้ไปเจออยู่เว็บหนึ่งครับ ซึ่งน่าสนใจมากๆ นั่นคือเว็บ https://etd.ohiolink.edu/ap:1:213964432537647 ซึ่งทำให้เราสามารถค้นหา วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศครับผม และเราสามารถดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ได้ฟรีๆ เลยครับผม เอาหล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผม   1. ส่วนขั้นตอนการ ดาวน์โหลดนั้นก็ไม่อยากครับผม เพียงแค่ ใส่คำค้นหา 2. แล้วก็กดเข้าไปที่ลิ้ง  3. ที่นี้เราจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่อง หรือจะดูก่อนก็ได้ครับผม ขอขอบคุณเว็บไซต์ http://www.ohio.gov/ Thankyou : http://www.ohio.gov/

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรฯ

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาศได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์หลักสูตร ครับผม ตามที่น้องๆแนะนำมาว่าอยากจะได้มาศึกษา และค้นไปค้นมาก็ไปเจอ นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก็เลยนำมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านไปศึกษากันได้ครับผม ดาวน์โหลดที่นี่ >> นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของไฟล์และ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยครับผม

ดาวน์โหลดเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

มีโอกาศได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย จนไปเจอเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทาง คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์และคณะเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล ซึ่งเนื้อหาในจรรยาวิขาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญ คือ (1) จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ (2) จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน (4) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (5) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ถือว่าเป็นเอกสารที่ดีมากๆครับผม เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=4734 เลยครับผม  

ดาวน์โหลด บัตรข้อสอบ item card

  คลิกดาวน์โหลด >> บัตรข้อสอบ-Item-card บัตรข้อสอบ (Item Card)เป็น การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามรูปแบบข้อสอบ O-NET ดาวน์โหลดนำไปใช้ กันดูครับเพื่อการออกข้อสอบที่ได้มาตรฐานและเพื่อนักเรียนของเราครับผม ขอขอบคุณไฟล์จาก โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมครับ

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง Lesson Plan

ตัวอย่าง Lesson Plan วิชาคอมพิวเตอร์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาศไปอบรม EIS ที่โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็อยากเอามาแบ่งให้ทุกท่านลองดาวน์โหลดไปปรับใช้กันครับผม มีข้อติชมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับผม เดี๋ยวนี้อาเซียนและภาษาอังกฤษสำคัญมากๆ ผมก็กำลังศึกษาและฝึกฝนครับ สู้ๆครับ Lesson Plan Computer Secondary M2, duration 60 min. Topic: The application of information technology ดาวน์โหลด ตัวอย่าง Lesson Plan 

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วิธีดาวน์โหลด ที่มา เว็บไซต์ http://www.sillapa.net/  

ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

ครุฑ เป็นพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ เพื่อเอกสารราชการไทยที่สวยงามแนะนำให้ใช้ตราครุฑที่สวยงามครับผม สามารถดาวน์โหลดไปใช้กับเอกสารราชการได้เลยครับผม เป็นตราครุฑที่อยู่ในระเบียบสำนักนายกฯใช้สำหรับพิมพ์หนังสือราชการครับผม อ้างอิง ตราแผ่นดินของไทย – วิกิพีเดีย ตราครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ ตราครุฑในหนังสือราชการ คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)

สรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี การศึกษา 2556 การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) ขอบคุณที่มา โรงเรียนลองวิทยา ครับผม วิธีการดาวน์โหลด สามารถทำตามได้จากภาพด้านล่างนี้ครับผม ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)  ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 หมายเหตุ : เกณฑ์การแข่งขันนี้ ยังไม่มีความสมบูรณ์ 100 % ต้องรอฉบับจริงจากสพฐ. หลังจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว

วิจัยหน้าเดียวเรื่อง นักเรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน ผู้ศึกษา ชื่อ………………..สกุล………………..ตำแหน่ง………………โรงเรียน…………………ปีการศึกษา……… ที่มาของปัญหา ในขณะที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนไม่สนใจความรู้ในเชิงวิชาการขณะที่ครูสอนแต่ผู้เรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่สนใจเรียนขณะที่ครูจัดการเรียนการสอน ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ชอบเล่นกันมากกว่าเรียน 1. ครูผู้สอนจึงได้ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่ครูสอน 2. นำสิ่งที่นักเรียนสืบค้นได้มารายงาน ให้ครู ทีละคน 3. ผู้เรียนชอบที่จะสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต เพราะมีภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบสวยงาม ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา 1. ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2. ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 3. ทำให้ครูและผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4. สนองต่อการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอแนะ 1. การศึกษาวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักการค้นคว้าเห็นคุณค่า 2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แทนที่จะรับจากครูฝ่ายเดียว 3. ควรส่งเสริมวิธีการค้นคว้าหาความรู้หลายๆ วิธี ******************************************** ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียวเป็นไฟล์ Word ได้ที่นี่  *********************************************

ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม

ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทำให้ครูสามารถมองเห็นพัฒนาการของนักเรียนได้ และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน โดยแบ่งเป็นการสังเกตได้ 2 ส่วนดังนี้ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ดาวน์โหลด : แบบสังเกตพฤติกรรม ลองดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ดูครับผม

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายมีแบบ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ มาฝากทุกท่านที่ได้ทำบันทึกข้อความกันครับผม หลายท่านที่ทำบันทึกข้อความเป็นประจำก็จะมีต้นฉบับแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เก็บไว้และเป็นเรื่องๆง่ายๆเพราะทำบ่อยนั่นเอง แต่สำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ทำบันทึกข้อความก็จะยากหน่อยครับผม แต่วันนี้ครูเชียงรายมีแบบฟอร์มบันทึกข้อความ มาฝากครับผม ก่อนดาวน์โหลด เรามาดูกันสักหน่อยไหมครับผมว่าทำบันทึกข้อความ คืออะไรเพื่อที่เราจะทำบันทึกข้อความได้ถูกต้องครับ การบันทึกข้อความคือการบันทึกแบบกึ่งทางการ ยกตัวอย่างเช่น การจดบันทึกข้อความจากการสนทนาหรือการจดบันทึกจากการรับโทรศัพท์ และที่สำคัญจะต้องมีรายละเอียดดังนี้  วัน วันที่ เดือน ปี ถึงใคร จากใคร ข้อความที่ฝาก ชื่อผู้รับ เวลาที่รับ เป็นต้น ว่าแล้วเราก็ไปดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ไปใช้งานกันได้เลยครับผม ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ถ้าหากมีแบบฟอร์มทางราชการอื่นอีกเราจะนำมาฝากทุกท่านอีกครับผม

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วันนี้ครูเชียงรายได้มีโอกาศรวบรวมวิจัยในชั้นเรียนหลายร้อยเรื่อง จากคุณครูหลายๆท่าน ที่ครูเชียงรายได้ไปดาวน์โหลดมา จากหลายๆที่ นำมาแบ่งปันให้กับคุณครูและผู้ที่สนใจ นำไปดูเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ไม่ได้ทำเพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้น นำมาแบ่งปันเพื่อการศึกษา จากวิจัยในชั้นเรียนหลายๆที่ และคุณครูหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของงานวิจัยในชั้นเรียนเหล่านี้ ทางครูเชียงรายได้คิดแล้วคิดอีกว่าจะเอามาให้ดาวน์โหลดดีไหม ก็เลยไปถามสมาชิกในเเฟนเพจ ปรากฏว่าได้ คำตอบว่าการเป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นวิทยาทาน และเป็นการ copy and development ฯลฯ สำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ถ้าหากท่านเจ้าของหรือผู้ที่คิดว่าไม่เหมาะสมกรุณาแจ้งมาที่อีเมลล์นี้ครับผม kruchiangrai55@gmail.com ทางเราจะดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องต่อไปครับผม หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและตัวนักเรียนต่อไปครับผม   คลิกโหลดได้ที่ลิ้งด้านล่าง โหลดที่เดียวทั้งหมด ทั้งไฟล์ PDF และ Word รวม  38 MB จาก media files โหลดทีเดียวทั้งหมด ทั้งไฟล์ PDF และ Word รวม 38 MB จาก Google ไดรฟ์   ปล. ถ้าหากโหลดไม่ได้กรุณาแจ้งด้วยครับผม

ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…

  ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17907 หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17905 หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อดาวน์โหลด […]

ดาวน์โหลด หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ทั้ง 12 เล่ม ฟรี

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ใครเคยเรียนบ้าง ?  มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2537 ซึ่งผมเกิดปีนั้นก็ทันได้เรียนอยู่ครับผม ซึ่งสมัยนั้นคุณครูใช้แบบเรียนนี้กับผม และผมรู้สึกได้ว่ามันอ่านคร่อง อ่านง่ายมากๆครับผม ซึ่งผมชอบพกหนังสือเล่มนี้ (เล่มของ ป.4) ติดตัวเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหน ผมจะพกไปอ่านด้วยเสมอ ไม่ว่าจะไปสวน ไปทุ่ง หรือไปเล่นบ้านเพื่อน หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ทำให้ผมอ่านออกเขียนเขียนได้ มานะ มานี ปิติ ชูใจ ตัวละครเหล่านี้ ติดตราตรึงใจผมมาแสนนาน เมื่อได้อ่านก็เหมือนเราได้ โลดแล่น ไปในจินตนาการ เรื่องราวของ ตัวละคร มานะ มานี ปิติ ชูใจ วันนี้ผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าของต้นฉบับที่ได้สแกนไฟล์ หนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ปิติ […]

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด การจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีแนวคิดและ หลักการในการดำเนินการ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแนวทางหลัก ๒. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ข้อ ๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ๓. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามผลการสำรวจและรายงานการวิจัยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

การประเมินสมรรถนะครู เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลใน การที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เอกสารคู่มือประเมินสมรรถนะข้าราชการครู ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด คู่มือประเมินสมรรถนะครู

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ทั้งจากการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป หากมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติราชการของครู

ดาวน์โหลด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ครับ >>> หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย

การพัฒนาครูผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายการประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพระบบค่าตอบแทนตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี ถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยรุ่นแรกซึ่งเป็นโครงการนำร่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจำนวน 1,555 คน ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในปีงบประมาณ 2553 อีกประมาณ 10,000 คนยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคู่มือ “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” เล่มนี้เพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยดังกล่าว ดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ครับผม  >>>  คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

คู่มือการพัฒนา หลักสูตรและการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ได้มอบนโยบายแก่โรงเรียนในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการประชุมทางไกล(Tele Conference) พร้อมกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะทำงานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นให้รับทราบแล้วนั้น และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำเอกสาร “คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล” ขึ้นจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ครับผม  >>>  คู่มือการพัฒนา หลักสูตรและการสอน ที่มา : สํานักมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 5 6 7
Loading...