วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างแผ่นพับ doc ดาวน์โหลดแก้ไขนำไปใช้ได้เลย
แจกฟรีคู่มือครูวิทยาการคำนวณ จาก สสวท.
สอบผู้บริหารสถานศึกษา 65 ตำแหน่งรองผู้อำนวยและผู้อำนวยการ
แผนเผชิญเหตุโควิด 19 โรงเรียน 2565
ตัวอย่างแจก Template แผนการสอนหน้าเดียว
ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1-ป.6
ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข
แจกเนื้อหาและข้อสอบวิชาจิตวิทยาทั่วไป General Psychology
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 2565
เอกสารคู่มือระบบ TCAS65 ศึกษาแล้วเข้าใจง่าย
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
โหลดตัวอย่างการเขียนเเผนการสอนรายคาบ สำหรับสอบสอนของครูผู้ช่วย สพฐ.
แจกไฟล์ SAR รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 2565
แจกตารางเก็บคะแนนนักเรียนออนไลน์ สามารถตัดเกรดได้ฟรี
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครู 2565 ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์มใบลาป่วย ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี จดหมายลาครู ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
การเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA
แจกไฟล์ SAR ครูตามเกณฑ์ใหม่ ว23/2564 วPA แก้ไขได้
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive
ดาวน์โหลดข้อมูล ครุภัณฑ์การศึกษา 2566 ที่นี่
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
แจกแบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือน ว23/25264
แจกไฟล์PowerPoint แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอทราบคะแนนสอบครูผู้ช่วย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ โครงงานราวตากผ้าพับได้
แบบคำร้องขอโอนย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด โครงงานคุณธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้สนับสนุน