วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู วฐ.2
แนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
แจกหน้าปกรายงาน SAR
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม PLC และ แบบฟอร์ม 13 ตชว.
แจกหน้าปกรายงาน
เอกสารที่ต้องเตรียมและวิธีกรอกข้อมูลเพื่อประเมิน ว 21
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
แจกหน้าปก เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
ตัวอย่าง บรรณานุกรม
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ
ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด
แจกปกรายงานสวยๆ สีแดงสด
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู (เทศบาล)
การเขียนปกรายงาน
การออกแบบแผ่นพับ หรือ Brochure ที่ดี
แจกไฟล์แผ่นพับ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กฏการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแบบ %  บังคับใช้ 1 ตค 61 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด E-book แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561
Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 มาแล้ว
ดาวน์โหลด แผนการสอนดีๆจากเว็บไซต์ education.com
การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่
แจก Template  วารสาร ข่าวสารกิจกรรม ของโรงเรียน
แจก หน้าปกแฟ้มเอกสารการประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook
จังหวัดเชียงราย ประกาศสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว
Loading...