วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ
รวมแบบฟอร์ม PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565
ดาวน์โหลด คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ใหม่ล่าสุด 65
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 จากสำนักงาน ก.ค.ศ.
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ตาม วPA 2565
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา กสศ. 2565
คู่มือ HRMS สพฐ.2565 คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
แจกใบงานวาดรูประบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565 ขนาด A4 ปริ้นได้เลย
ดาวน์โหลด การ์ดวันแม่ 2565 สำหรับนักเรียนวาดภาพระบายสีเขียนข้อความให้แม่
แจกรูปวาดระบายสีวันแม่ 2565 ไฟล์เวิร์ดนำไปใช้งานได้
ดาวน์โหลดใบงาน วาดรูประบายสีวันแม่แห่งชาติ 2565
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด คัดลายมือวันแม่ 2565
สรุปเกณฑ์การย้ายครู ปี2565 ใหม่ล่าสุด
รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์คำร้องขอย้ายครู 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ข้อสอบภาษาไทย 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว17 เพื่อใช้ร่วมกับ PA
ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565
คลังแสงไฟล์ วPA ดาวน์โหลดฟรีได้จาก Google Drive ที่นี่เลย
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 38 ค. (2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ๓๘ ค.(๒) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2565
เอกสารประกอบการขอย้ายข้าราชการครู 2565
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
ดาวน์โหลไฟล์ตัวอย่างเอกสาร​ ว17 วPA และ ว21 วPA
ผู้สนับสนุน