วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA
วิธีการขอ ก.พ.7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว.PA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565
แบบคำร้องขอย้ายครูเริ่มใช้มกราคม พ.ศ. 2566 ตาม ว18/2565
ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ว9/2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ระบบงานข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ไฟล์ตัวอย่าง รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียน
แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ
รวมแบบฟอร์ม PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565
ดาวน์โหลด คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ใหม่ล่าสุด 65
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 จากสำนักงาน ก.ค.ศ.
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ตาม วPA 2565
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา กสศ. 2565
คู่มือ HRMS สพฐ.2565 คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
แจกใบงานวาดรูประบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565 ขนาด A4 ปริ้นได้เลย
ดาวน์โหลด การ์ดวันแม่ 2565 สำหรับนักเรียนวาดภาพระบายสีเขียนข้อความให้แม่
แจกรูปวาดระบายสีวันแม่ 2565 ไฟล์เวิร์ดนำไปใช้งานได้
ดาวน์โหลดใบงาน วาดรูประบายสีวันแม่แห่งชาติ 2565
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด คัดลายมือวันแม่ 2565
สรุปเกณฑ์การย้ายครู ปี2565 ใหม่ล่าสุด
รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ปี 2565
ผู้สนับสนุน