วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจกไฟล์หน้าปกสวยๆ ทั้งไฟล์ JPG และไฟล์ Photoshop
แบ่งปันปกหนังสือสวยๆ ไว้ใช้ในการตกแต่งเอกสาร รูปเล่มรายงาน
แจกปก SAR รายงานการประเมินตนเอง
ดาวน์โหลด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ออกแบบนามบัตรออนไลน์
แจกกรอบเกียรติบัตร
แจกแผ่นพับสวยๆ สไตล์โมเดิลทันสมัยไม่ซ้ำใคร
ดาวน์โหลดคู่มือครู การช่วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่
แจกปก แบบมีตรา สพฐ. (และไม่มีตรา)
E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย PLC ในการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ปี พ.ศ.2560 – 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียน SAR ของสถานศึกษา” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”
รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการย้ายปี2560
ดาวน์โหลด PowerPoint การประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
ดาวน์โหลด หนังสือประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือและหลักสูตรพัฒนา ผอ.สถานศึกษาและ รองผอ.สถานศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
แจกหนังสือ Roadmap การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หนังสือ BBL (Brain-based Learning) ฟรีดีๆ ที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด
Loading...