วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ข้อมูลเตรียมสอบครู
ครูเชียงรายแนะนำห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
แนะนำ10เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสุดเจ๋ง
โหลดฟรี แอพ ทายสุภาษิต คําพังเพย สำนวนไทย
Scimath เปิดให้บริการ E-book วิชาวิทย์-คณิต ฟรี
ดาวน์โหลด โปรแกรม Excel สุ่มเลขสร้างโจทย์ บวกลบคูณหาร ได้ ด้วย ปุ่ม F9
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dreamweaver
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเรื่องเวลา
คำถามเกี่ยวกับอาเซียน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอาเซียน
ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอาเซียน
ดาวน์โหลด ใบงานโฟร์ชาร์ต Flowchart
ดาวน์โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ไฟล์PDFฟรี
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษฟรี
ดาวน์โหลด หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ทั้ง 12 เล่ม ฟรี
Loading...