วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ชมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกฟรี ด้วย Google Cultural Institute
รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง “ไข้เลือดออก” เปิดสอนให้นักเรียนดูได้เลยครับ
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้จาก อจท.
ดาวน์โหลดฟรี! สื่อประกอบการสอนจาก อจท.
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch
ดาวน์โหลด เอกสารและสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จาก สสวท.
สะเต็มศึกษา (steme education) คืออะไรมาดูกันครับ
ฟรี สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) จาก TKpark
ดาวน์โหลด ฟอนต์ตัวหนังสือคัดลายมือ Fonts_SW
ดาวน์โหลดคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนะนำ หนังสือดีที่ครูควรอ่าน
เรียนภาษาอังกฤษฟรี กับเว็บไซต์ BBC
แอพพลิเคชั่น Clear เป็นแอพเพื่อการศึกษาที่เอาไว้ใช้แชร์เลคเชอร์
Ebook คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็ก สำหรับครูอนุบาล
เอกสารเสริมความรู้ ถามตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จาก สสวท.
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้(แผนการสอน) สื่อการสอน BBL
โหลดฟรี หนังสืออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14
รวมเพลงบริหารสมอง BBL
ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ดาวน์โหลดฟรี แบบหัดอ่านหนังสือไทย ป.1 (ก อา กา 2519)
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้
อ่านฟรีหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หนังสือเสริมความรู้สำหรับ ครู และนักเรียน
ดาวน์โหลด Font Dot3(ฟอนต์ลายจุด)สำหรับฝึกเขียน ก.ไก่,ข.ไข่ ฟรี
หนังสือ BBL (Brain-based Learning) ฟรีดีๆ ที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
โหลดภาพฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์
วีดิทัศน์สอนเสริมเตรียมสอบโอเน็ต ป.6 จาก สพฐ.
ดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค มารู้จักอาเซียนกันเถอะ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ดาวน์โหลดเพลงmp3 ประกอบวีดีโอจาก Youtube ฟรี
ดาวน์โหลด
Loading...