วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

รวมเพลงบริหารสมอง BBL
ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ดาวน์โหลดฟรี แบบหัดอ่านหนังสือไทย ป.1 (ก อา กา 2519)
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้
อ่านฟรีหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หนังสือเสริมความรู้สำหรับ ครู และนักเรียน
ดาวน์โหลด Font Dot3(ฟอนต์ลายจุด)สำหรับฝึกเขียน ก.ไก่,ข.ไข่ ฟรี
หนังสือ BBL (Brain-based Learning) ฟรีดีๆ ที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
โหลดภาพฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์
วีดิทัศน์สอนเสริมเตรียมสอบโอเน็ต ป.6 จาก สพฐ.
ดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค มารู้จักอาเซียนกันเถอะ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ดาวน์โหลดเพลงmp3 ประกอบวีดีโอจาก Youtube ฟรี
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเตรียมสอบครู
ครูเชียงรายแนะนำห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
แนะนำ10เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสุดเจ๋ง
โหลดฟรี แอพ ทายสุภาษิต คําพังเพย สำนวนไทย
Scimath เปิดให้บริการ E-book วิชาวิทย์-คณิต ฟรี
ดาวน์โหลด โปรแกรม Excel สุ่มเลขสร้างโจทย์ บวกลบคูณหาร ได้ ด้วย ปุ่ม F9
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dreamweaver
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเรื่องเวลา
คำถามเกี่ยวกับอาเซียน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอาเซียน
ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอาเซียน
Loading...