วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

สร้างวีดีโอ Animation และ infographic ฟรีกับเว็บ Animaker
E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
แจกฟรีเอกสารสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบโอเน็ต
โหลดรวมข้อสอบ GAT/PAT ได้ที่นี่
แจกใบงานวิชาภาษาอังกฤษฟรี
ดาวน์โหลดคู่มือการสอนอ่านเขียน การแจกลูกสะกดคำ
เรียนฟรีกับ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Around the clock ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกรูปการ์ตูนฟรี สำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการสอน
คลิปวิดิโอ การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียน เรื่องง่าย ๆใกล้ตัว
ปังปอนด์ ฟาสท์ แมธ แอพพลิเคชั่นเกมส์คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กๆ
แจกปกรายงานสวยๆกว่า 100 ปก
แจกฟรีรูปการ์ตูนสำหรับทำสื่อการสอน
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดีๆ จากโครงการ OTPC
แจกเอกสารแนวทางการการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย
แจกฟรี แบบฝึกหัดเพลงชาติไทย
ดาวน์โหลดฟรี แอพเดียวครบสื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ.
ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หาดูยาก เอกสารโบราณของไทย จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
ชมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกฟรี ด้วย Google Cultural Institute
รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง “ไข้เลือดออก” เปิดสอนให้นักเรียนดูได้เลยครับ
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้จาก อจท.
ดาวน์โหลดฟรี! สื่อประกอบการสอนจาก อจท.
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch
ดาวน์โหลด เอกสารและสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จาก สสวท.
สะเต็มศึกษา (steme education) คืออะไรมาดูกันครับ
ฟรี สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) จาก TKpark
Loading...