วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

แจกฟรีโปสเตอร์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
ดาวน์โหลด สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม
แจกวีดีโอ อินโทร ไว้สำหรับทำพรีเซ็นเทชั่น หรือวีดีโอแนะนำโรงเรียน
แจกใบงานใบความรู้เรื่อง วันอาสาฬหบูชา
ดาวน์โหลด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
แจกกรอบเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดคู่มือครู การช่วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่
สร้างวีดีโอ Animation และ infographic ฟรีกับเว็บ Animaker
E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
แจกฟรีเอกสารสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบโอเน็ต
โหลดรวมข้อสอบ GAT/PAT ได้ที่นี่
แจกใบงานวิชาภาษาอังกฤษฟรี
ดาวน์โหลดคู่มือการสอนอ่านเขียน การแจกลูกสะกดคำ
เรียนฟรีกับ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Around the clock ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกรูปการ์ตูนฟรี สำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการสอน
คลิปวิดิโอ การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียน เรื่องง่าย ๆใกล้ตัว
ปังปอนด์ ฟาสท์ แมธ แอพพลิเคชั่นเกมส์คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กๆ
แจกปกรายงานสวยๆกว่า 100 ปก
แจกฟรีรูปการ์ตูนสำหรับทำสื่อการสอน
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดีๆ จากโครงการ OTPC
แจกเอกสารแนวทางการการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย
แจกฟรี แบบฝึกหัดเพลงชาติไทย
ดาวน์โหลดฟรี แอพเดียวครบสื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ.
ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หาดูยาก เอกสารโบราณของไทย จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
ชมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกฟรี ด้วย Google Cultural Institute
Loading...