วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

แจกป้าย วันงดสูบบุหรี่โลก ฟรี
แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560
แจกหน้าปกรายงาน
แจกป้ายวันเด็กแห่งชาติ
แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ
แนะนำเว็บแจกรูปภาพการ์ตูนไว้ทำสื่อการเรียนการสอน
แจกปกรายงานสวยๆ สีแดงสด
แนะนำเว็บไซต์ จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด E-book แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561
ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆ
visnos.com เว็บรวมสื่อการสอนแบบ Interactive ในวิชาคณิตศาสตร์ 
สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย
แจกหน้าปกโทนสีเขียวลายใบไม้
ดาวน์โหลดไฟล์ปก SAR แก้ไขได้
อ่านแบบเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 12 เล่ม ในรูปแบบ eBook
ดาวน์โหลดไฟล์ไวนิล โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมาย
เกมสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
แจกป้ายไวนิลวันครู
ดาวน์โหลดใบงานฟรี กว่าสองหมื่นใบ
โหลดรูปคลิปอาทประกอบสื่อการสอนกว่า 80,000 รูป
สื่อวิดีทัศน์การอ่านออกเขียนได้
ดาวน์โหลด Infographic จาก สสส.
การเผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัล
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดอนุบาล 53 แบบฝึก
แจกหนังสือ eBook ฟรี จาก ม.รามคำแหง
แจกกรอบลายดอกลายน่ารักๆ
ดาวน์โหลดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟรี กว่า 800 เรื่อง
แจกไฟล์ปกแผนการสอน
นิทานคุณธรรมสำหรับเด็กๆ เรื่อง “พ่อสอนว่า”
ดาวน์โหลดปกรายงานโทนสีส้ม
Loading...