วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

โปรแกรมฟรีสำหรับการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ และระบบสุริยะจักรวาล
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แจกป้ายวันภาษาไทยแห่งชาติแก้ไขได้
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ดาวน์โหลดรูปการ์ตูนไทยๆ ไว้จัดบอร์ดจัดห้องเรียน
แจกฟรี หนังสือ “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright”
แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
ทำสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แอพ Galactic Explorer for MERGE Cube
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม
ตัวอย่าง ตารางสอนรายบุคคล
พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง
แจกป้าย วันงดสูบบุหรี่โลก ฟรี
แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560
แจกหน้าปกรายงาน
แจกป้ายวันเด็กแห่งชาติ
แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ
แนะนำเว็บแจกรูปภาพการ์ตูนไว้ทำสื่อการเรียนการสอน
แจกปกรายงานสวยๆ สีแดงสด
แนะนำเว็บไซต์ จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด E-book แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561
ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆ
visnos.com เว็บรวมสื่อการสอนแบบ Interactive ในวิชาคณิตศาสตร์ 
สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย
แจกหน้าปกโทนสีเขียวลายใบไม้
ดาวน์โหลดไฟล์ปก SAR แก้ไขได้
อ่านแบบเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 12 เล่ม ในรูปแบบ eBook
ดาวน์โหลดไฟล์ไวนิล โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมาย
Loading...