วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ไวนิลกีฬาสีภายใน ขนาด 2×4เมตร
ไฟล์ป้ายไวนิลประเมิน คศ.2-คศ.3
ไวนิลประชุมผู้ปกครอง
กรอบรูปสวยๆ ฟรี
โลโก้ OBEC AWARDS
โหลดไฟล์ จดหมายข่าว แก้ไขได้
องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์
แผ่นพับประเมินผู้อำนวยการ
การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อหารือแนวปฏิบัติการใช้
ดาวน์โหลด MP3 เพลงลูกเสือ
ป้ายงานเกษียณอายุราชการ
แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แจกพื้นหลังแผ่นพับพร้อมตัวอย่าง
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์ ศธ. และสพฐ.
แนะนำไอเดียออกแบบหน้าปก
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
แจก Template จดหมายข่าวสวยๆ
วิธีต่อกล้อง DLSR Canon เข้าคอม ใช้เป็น Webcam
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
แจกคอร์สเรียน Photoshop ออนไลน์ฟรี ช่วงโควิด–19
ตัวช่วยครูและนักเรียนมาแล้ว!!! กับ OBEC Content Center
วิธีสอนออนไลน์เริ่มจาก 0 (ศูนย์)
การเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์พิเศษ
คู่มือการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS การใช้งานโปรแกรม Zoom
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้สนับสนุน