วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การวิจัย

แจกตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไปศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้
ตัวอย่างรายงานการ วิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมไฟล์เวิร์ด
ข้อคิดในการทำ วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
สรุปการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบเป็นทางการ และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การทำวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน แบบง่ายๆแผ่นเดียวจบ
แจกตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว 50 เรื่องไฟล์เวิร์ด
วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ word 300 เรื่อง
กระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
แจกตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ใหม่ล่าสุด
บันทึกข้อความรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
การตั้งชื่อวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นตอนของการทำวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด?
สถิติที่ใช้บ่อยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างนวัตกรรม ทำผลงานวิทยฐานะ ตำแหน่ง คศ.2 คศ.3 และ คศ.4
ผู้สนับสนุน