วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562

การวิจัย

แจกข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเฉลย
การเขียนโครงงาน IS
การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษา
การใช้ google scholar ค้นหางานวิจัย
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลด เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
แจกตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม
คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว
Re-Ed โปรแกรมสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยฉบับเต็ม (FullText) และบทคัดย่อที่น่าสนใจ
งานวิจัยในโรงเรียน โตไปไม่อ้วน
ลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ดี
ตัวอย่าง ผลงานวิชาการและงานวิจัย จากคุณครูทั่วประเทศ
รวมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ
ดาวน์โหลด งานวิจัยการศึกษา 
ตัวอย่าง วิจัยการบริหารการศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง
แนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สรุปการวิจัยในชั้นเรียน
หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาและจัดทำรายงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การเขียนเอกสารอ้างอิง รายงานโครงงาน
ดาวน์โหลด ตัวอย่างงานวิจัยเชิงสำรวจ
สรุปภาพรวมของ การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยชั้นเรียน
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
Loading...