วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ค้นหา: ปก

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาในสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 ส.ค. 2020
วิจัยเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม                   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัย            สุชาติ  เอียดวงศ์ ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรร

รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

29 เม.ย. 2020
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชื่อผู้ศึกษา : นางกุลลดา ไชยชนะปีการศึกษา : 2562 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวั

แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

18 ก.พ. 2020
แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (หมายเหตุ : การดำเนินการต่างๆให้ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กำหนดให้แต่ละปีการศึกษา)สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)​ สังกัด​ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ กระทรวงศึกษาธิการ​ ป​ี​ 2563​

12 ธ.ค. 2019
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)​ สังกัด​ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ กระทรวงศึกษาธิการ​ ป​ี​ 2563​ ๑. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. รายละเอียดตัวชี้วัดในกาประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้

แจกไฟล์หน้าปกผลงานวิชาการแก้ไขได้ 15 ชุด หน้าหลัง ฟรี

24 ต.ค. 2019
หลังจากที่ปิดเทอม แอดมินมีโอกาสได้ออกแบบหน้าปก ซึ่งการทำแต่ละครั้งก็ตั้งใจทำครับ และอยากจะนำผลงานที่ได้ทำได้ออกแบบมาแบ่งปันอยู่เสมอ วันนี้เลยจะมาแจกไฟล์หน้าปกผลงานวิชาการแก้ไขได้ ให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับงานนวัตกรรมของตนเองครับ หรือผลงานวิชาการสื่อการสอน ชุดการสอน เอกสารแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ได้พัฒนางานออกมาให้กับนักเรียนของเราได้เรียนรู้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียนของเรา ตัวอย่างหน้าปกนวัตก
Loading...