ดาวน์โหลดแบบเลื่อนเงินเดือน-ไฟล์เวิร์ด-ปี-2567 ดาวน์โหลดแบบเลื่อนเงินเดือน-ไฟล์เวิร์ด-ปี-2567

ดาวน์โหลดแบบเลื่อนเงินเดือน ไฟล์เวิร์ด ปี 2567 ล่าสุด ที่ ศธ 0206.7/ว23

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564)

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป ประเมินเลื่อนเงินเดือน โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบเลื่อนเงินเดือน ไฟล์เวิร์ด ปี 2567 ล่าสุด ที่ ศธ 0206.7/ว23

  • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย)
  • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ)
  • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ)
  • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ)
  • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ)
  • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *