วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

รวมคลิปวิธีการใช้งานระบบ DPA จาก ก.ค.ศ. 2565

รวมคลิปวิธีการใช้งานระบบ DPA จาก ก.ค.ศ. 2565

รวมคลิปวิธีการใช้งานระบบ DPA จาก ก.ค.ศ. 2565

วิธีการใช้งานระบบ DPA หรือ แนวทางการดำเนินงาน DPA ต่าง ๆ ที่ทาง ก.ค.ศ. ได้จัดทำขั้น ไว้ที่ช่อง youtube ของ ก.ค.ศ. เอง ชื่อช่อง สํานักงาน ก.ค.ศ. โดยมีรายละเอียด และ การตอบข้อสงสัยของผู้ทำระบบ DPA และการยื่นขอวิทยฐานะ PA

ทางเว็บไซต์ kruchiangrai.net ของเราก็เลยนำมาเก็บไว้ที่เว็บไซต์เพื่อสะดวกในการค้นหา และเรียกดู นอกจากเข้าดูในช่องยูทูปของ ก.ค.ศ. ด้วย  โดยจะมทั้งหมด 2 เพลลิสต์ ซึ่งสามารถคลิกที่เครื่องหมาย ตามภาพตัวอย่าง จะสามารถดูคลิปทั้งหมดในเพลลิสต์ได้

ตัวอย่างคลิปวิธีการใช้งานระบบ DPA จาก ก.ค.ศ.

รวมคลิปวิธีการใช้งานระบบ DPA จาก ก.ค.ศ. 2565
 1. ซึ่งในส่วนของ Zoom แนะนำการใช้ระบบ DPA  ประกอบไปด้วย
  1. คลิป 1 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานระบบ DPA
  2. คลิป 2 สิทธิในการใช้งานระบบ DPA
  3. คลิป 3 อธิบายการใช้งานระบบ DPA เบื้องต้น
  4. คลิป 4 ถาม ตอบ การใช้งานระบบ DPA
  5. การประชุมหารือแนวปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบ DPA (16 ก.ย. 65)
  6. รับชมย้อนหลัง การประชุมติดตามผลการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ในสถานศึกษา (23 กันยายน 2565)
  7. รับชมย้อนหลัง การประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนของผู้ดูแลระบบในสถานศึกษา (28 กันยายน 2565)
  8. ลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูฯ ในระบบ DPA
  9. รับชมย้อนหลัง การประชุมติดตามผลการใช้งานระบบ DPA (3 ตุลาคม 2565)

2. Tutorial การใช้งานระบบ DPA

 1. ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
 2. ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
 3. ระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ
 4. ระบบงานย่อยประมวลผลคุณสมบัติสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]