วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA 2565

16 ก.ย. 2022
236

ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA 2565

เนื่องจากรัฐภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ซึ่งจะต้องโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลจาก กศจ. ไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงกระทบต่อโครงสร้างของระบบ DPA ที่ออกแบบไว้

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องชะลอการลงทะเบียนของสถานศึกษาไว้ก่อน

โดยขณะนี้จะเปิดระบบให้ สพท. / สำนักงาน กศน.จังหวัด /ศธจ. / ส่วนราชการ ลงทะเบียนก่อน และหลังจาก ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 21 กันยายน 2565 แล้วจึงจะเปิดให้สถานศึกษาลงทะเบียนในระบบ DPA ต่อไป

สำนักงาน ก.ค.ศ.

16 กันยายน 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]