แนวทางการรายงานการประเมินโครงการตามกระบวนการ PDCA

แนวทางการรายงานการประเมินโครงการตามกระบวนการ PDCA

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ที่กำหนดขึ้นโดยจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ ความต้องการ การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ เพื่อนำผลการ ประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ผลการดำเนินงานช่วยให้โรงเรียนมี ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการรายงานการประเมินโครงการตามกระบวนการ PDCA

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *