วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

คู่มือ Office 365 ภาษาไทย

คู่มือ Office 365 ภาษาไทย

หากคุณคือผู้ใช้งาน Microsoft Office ตัวยง โดยเฉพาะ Word, Excel และ PowerPoint ทักษะที่คุณเคยมี สามารถน าทักษะนั้นมาใช้ต่อในชุด Office 365 คุณจะเหนือกว่าคนอื่นที่พึ่งลองใช้ Microsoft Office เรื่องราวในบทความนี้ เราจะแบ่งปันวิธีการท างานที่ยอดเยี่ยมผ่าน Office 365 และชุด Microsoft Office ที่คุณคุ้นเคย อีกทั้งท างานให้ดียิ่งขึ้นด้วยการท างานร่วมกัน และประหยัดเวลาด้วยเคล็ดลับที่เราจะแบ่งปันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องดังต่อไปนี้
•เทคนิคการใช้งาน Word
•เทคนิคการใช้งาน Excel
•เทคนิคการใช้งาน PowerPoint

ดาวน์โหลด คู่มือ Office 365 ภาษาไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]