คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดทำคู่ … อ่านเพิ่มเติม คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู