เรียนออนไลน์ ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก 

ก่อนเริ่มสอนแบบออนไลน์  ผู้สอนควรสำรวจความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนออนไลน์ (ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด)

  1. ก่อนจัดการสอนออนไลน์ ครูผู้สอนควรคำนึงถึงนักเรียน
  2. วิเคราะห์ความพร้อมผู้เรียน ความยากจน ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ คำนึงถึงโรงเรียนพื้นที่สูง
  3. ทบทวนลักษณะเนื้อหาวิชาเดิม และกิจกรรมที่เคยออกแบบไว้ ดัดแปลงบูรณาการมาสู่ออนไลน์
  4. วิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะสนับสนุนการสอนออนไลน์
  5. ปรับใช้กลยุทธ์การสอนที่เทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุนได้
  6. เลือกใช้ Platform หลักเพื่อส่งเนื้อหาและสร้างกิจกรรมออนไลน์
  7. เลือกใช้ Platform เดียวที่เอื้อต่อการสื่อสารสองทางเพื่อถาม-ตอบ ทั้งแบบ Call & Messages
  8. แจ้งช่วงเวลาที่ผู้สอนพร้อมจะสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อเป็นกติการะหว่างกัน
  9. ระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องใช้ทำงาน ทำการบ้านส่ง พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสม

ในการเรียนการสอน นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้การสอนประสบความสำเร็จได้ 

องค์ประกอบดังกล่าวคือ การถ่ายทอดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับธรรมชาติของรายวิชา 

อ้างอิง https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/home?authuser=0

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *