วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แจกหน้าปกรายงาน

13 พ.ย. 2019
14894

รูปแบบการเขียนรายงาน

ส่วนประกอบรายงาน

  1. ปกนอก
  2. ปกรอง (กระดาษเปล่าสีขาว)
  3. ปกใน (เหมือนปกนอกทุกประการแต่ใช้กระดาษขาว)
  4. คำนำ
  5. สารบัญ
  6. เนื้อหา
  7. บรรณานุกรม หรือแหล่งอ้างอิง
  8. ภาคผนวก (ในที่นี้ให้รอคำสั่งจากครูว่าจะให้ใส่อะไรในภาคผนวก)
  9. ปกรองหลัง (กระดาษเปล่าสีขาว)
  10. ปกหลัง

การจัดระยะขอบ หรือจัดกั้นหน้า – กั้นหลัง

กั้นหน้า          ระยะขอบเท่ากับ             3.17 cm 

กั้นหลัง           ระยะขอบเท่ากับ             2.5 cm

ขอบบน          ระยะขอบเท่ากับ             2.5 cm  หรือ 3.00 cm

ขอบล่าง         ระยะขอบเท่ากับ             2.5 cm  หรือ 2.00 cm

รูปแบบของปก

ปกจะประกอบด้วยข้อความ  4  ส่วนคือ

ส่วนที่  1  คือชื่อเรื่องรายงาน 

ส่วนที่  2  คือชื่อผู้จัดทำรายงาน

ส่วนที่  3  คือเสนอใคร

ส่วนที่  4  คือบอกถึงรายงานฉบับนี้เป็นของวิชาอะไร ภาคเรียนและปีการศึกษาใด โรงเรียนอะไร  

 

ข้อความทั้ง 4  ส่วน ให้มีการเว้นระยะห่างของแต่ละส่วนให้เท่า ๆ กัน

ข้อความส่วนที่ 1  อาจมีขนาดอักษรที่ใหญ่กว่าข้อความส่วนอื่น ๆ ก็ได้

ข้อความในส่วนที่ 2 – 3  ควรใช้ขนาดอักษรที่เท่ากัน

สำหรับข้อความในส่วนที่ 4  ขนาดอักษรอาจมีขนาดเท่ากับส่วนที่ 2 และ 3  หรืออาจจำเป็นต้องมีขนาดอักษรที่เล็กกว่าส่วน 2 – 3  เล็กน้อย

ดังตัวอย่างรูปแบบของปกรายงานดังนี้

https://www.adazing.com/
ปกรายงานสีขาว
ปกรายงานสีเหลือง

การเขียนรายงานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติมในเว็บไซต์ https://www.kruchiangrai.net/?s=รายงาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
3 ความคิดเห็น
นางสาวณัฐณิชา เจะเหล่า เมื่อ 13/11/2019 15:15

ปกสวย

ขอบคุณครับผม

นันทภัค เมื่อ 13/11/2019 15:15

ปกสวย