แจกปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด แก้ไขได้

แจกปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เป็นไฟล์ jpg และไฟล์แก้ไข Photoshop ครับ ครูเชียงรายได้ไอเดียมาจากคุณ Bosh Poramate ก็เลยออกแบบมาให้คุณครูได้นำไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

  1. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาตนเอง

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

สามารถนำไปปรับแก้ไขได้ตามสบายเลยครับผม แอดมินตั้งใจมอบให้ทุกๆท่านครับผม

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/ปก3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

5 thoughts on “แจกปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด แก้ไขได้

  1. รบกวนขอรายละเอียดของฟอนต์ค่ะ พอดีแก้ไขแล้วเป็นภาษาต่างดาวค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...