วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
‎วิชาเคมี ‎วิชาชีววิทยา ‎วิชาฟิสิกส์ ‎วิชาคณิตศาสตร์

%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่


Loading...